Định Hướng Phát Triển

 

1. Tốc độ tăng trưởng:

Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm (sản xuất và kinh doanh) giai đoạn 2015 – 2020 đạt 10 - 15% / năm.

 

2. Chất lượng sản phẩm: 

  • Duy trì việc thực hiện tốt các quy định về an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm chi tiết. 
  • Liên kết với những đối tác có uy tín và chất lượng trên thế giới để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của công ty.

 

3. Maketing: 

  • Củng cố lại tổ chức phòng Marketing, đẩy mạnh công tác Marketing sản phẩm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng những sản phẩm đã có thương hiệu, mũi nhọn.
  • Đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo và mở rộng thương hiệu ở những tỉnh thành khác.
  • Tập trung đẩy mạnh thương hiệu Công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

 

4. Hệ thống quản trị doanh nghiệp: 

Tiếp tục kiên định công cuộc xây dựng và duy trì Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng đổi mới, từng bước trở nên chuyên nghiệp hóa, tăng cường công tác đào tạo chuyên nghiệp cho toàn bộ nhân viên. Đây là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đòi hỏi sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên thì mới có thể thành công được.

 

5. Công tác tài chính: 

Tăng cường hoạt động của công tác tài chính, xây dưng và rà soát lại các chính sách kinh tế phù hợp đối với các bộ phận, ưu tiên các bộ phận Bán hàng, Marketing, Phân phối và Phát triển sản phẩm. 

 

6. Công tác tổ chức:

Rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức, theo hướng hiện đại và trẻ hóa, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

 

7. Bán hàng và phân phối: 

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống bán buôn/ bán lẻ khu vực phía Bắc trở thành chuyên nghiệp và riêng biệt.

 

8. Tăng cường hợp tác: 

Tăng cường hợp tác với các Công ty trong và ngoài nước, các nhà phân phối uy tín tại Châu Á.

 

9. Các công tác khác:  

Ngoài việc từng bước cải thiện điều kiện vật chất cho CBNV thông qua chế độ lương thưởng, Công ty còn chăm lo quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện về môi trường làm việc, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa ban lãnh đạo và tập thể nhân viên, tạo sự gắn bó trong Công ty như một mái nhà chung.

Sản phẩm bán chạy

Lên đầu trang
0912397240